W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia nauki pływania nie są realizowane – przerwa wakacyjna.