Dni wolne od zajęć listopad: 1, 11, 12, 13 – w tych dniach nie będzie zajęć nauki pływania. W pozostałe dni zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.